informatie over

ons Privacybeleid

De PMU Studio, gevestigd aan Willem van Abcoudeplein 8, 3515 BW te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.depmustudio.nl
Email: info@depmustudio.nl
Telefoonnummer: 06 466 037 66

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De PMU Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• Emailadres
• Legitimatiebewijs(nummer)
• Gezondheidscheck
• Voor- en na foto’s van het behandelde gebied

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken:

De PMU Studio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:
• Informatie over uw gezondheid

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken:

De PMU Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• De PMU Studio is wettelijk verplicht om op basis van het Warenwet besluit tatoeëren dat is opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en de verleende GGD-vergunning naar specifieke gegevens over uw gezondheid te informeren via het informed consent. U verklaart met dit informed consent geïnformeerd te zijn over risico’s die bestaan ten aanzien van het zetten van permanente make-up in combinatie met eventuele aandoeningen die betrekking hebben op uw gezondheid. Ook biedt De PMU Studio de mogelijkheid om te beoordelen of er sprake van een contra-indicatie is waardoor u geen permanente make-up kunt laten zetten.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het eventueel verplaatsen van een afspraak.

Geautomatiseerde besluitvorming

De PMU Studio neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het informed consent wordt door u schriftelijk ingevuld bij de eerste afspraak en wordt bewaard in afgesloten brandveilige kast. De bijzondere of gevoelige gegevens over uw gezondheid worden daarom niet in een geautomatiseerd systeem bewaard. Uw persoonsgegevens, zoals uw naam en telefoonnummer worden opgeslagen, zodat uw afspraken in het systeem genoteerd kunnen worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De PMU Studio bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bent. Als u besluit geen klant meer te willen zijn, dan verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. Als u vijf jaar niet meer terug bent geweest voor een nabehandeling dan verwijderen en vernietigen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De PMU Studio geeft uitsluitend inzage aan de GGD in informed consents, als de GGD daar bijeen GGD-keuring naar vraagt. De GGD verzamelt deze gegevens niet, de GGD controleert of de juiste informatie wordt verstrekt en of de juiste vragen ten aanzien van uw gezondheid worden gesteld. Dit laatste is om na te gaan of op basis van juiste informatie verzameling beoordeeld wordt of er verhoogde risico’s of contra-indicaties bestaan ten aanzien van het laten zetten van permanente make-up.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De PMU Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of eraan wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@depmustudio.nl.